Milagres, Milagres, Leiria

Orago Senhor Jesus dos Milagres

Milagres, Milagres, Leiria

Orago: N S dos Milagres